Prefabricerade Betongelement

Prefabricerade byggelement i betong sparar både tid och pengar i ditt projekt under hela dess livscykel samt bidrar till en fuktsäkrad byggnation. Produkterna går att forma i princip hur som helst och de ger stor frihet för så väl arkitekten som konstruktören.

Tillverkningen sker inomhus med rätt miljö vilket säkerställer en högkvalitet på byggelementen. Genom att låta oss tillverka era byggelement förkortar ni er byggtid och får en bra ekonomi samt produkt med lång livslängd. Byggnaderna blir värmetröga vilket ger en bra driftsekonomi.

Vi på Effektiv betong tillverkar prefabricerade betongelement till många användningsområden.

Exempel på detta är

  • Balkonger
  • Massivväggar
  • Sandwichväggar
  • Halvsandwichväggar
  • Skalväggar
  • Slakarmerade bjälklag

Är du intresserad av något annat gjort i betong? Kontakta oss!

Våra produkter används i alla former av byggnation såsom bostäder, kontor, industri och lantbruk.  Vi anpassar våra byggelement efter era önskemål med hög kvalité och precision. Därefter levereras elementen till er byggarbetsplats.

Vi är självklart certifierade enligt Nordcert.