Kvalitet och miljö

Effektiv Betong är en medveten tillverkare av prefabricerade betongelement.
Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en strävan att ständigt bli
bättre. Vi innehar kvalitetscertifikat BBC Nordcert.

VÅRT KVALITETSARBETE:

Vi vill skapa förtroende hos våra kunder och andra intressenter genom engagemang och ansvar.
Våra kunder ska ha ett förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

DETTA BETYDER ATT VI SKA:

 • Erbjuda våra kunder rätt kvalitet.
  • Leverera felfria produkter.
  • Planera våra arbeten med god ordning och bra arbetsmiljö.
  • Leverera inom utlovad tid.
  • Verka för att varje beställare och kund blir en referens.

VÅRT MILJÖARBETE:

Vi vill minimera vår negativa miljöpåverkan och sträva efter ett miljöriktig produktion med ekologiskt
hållbara metoder utan att göra avkall på kvalitet och lönsamhet. Vi vill bevara och främja byggnaders
miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

DETTA INNEBÄR ATT VI:

 • Samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
  • Verkar för källsortering, återanvändning av avfall och minskat materialspill.
  • Ser miljöarbetet som en naturlig del i vår affärsverksamhet.

VÅR ARBETSMILJÖ:

Våra medarbetare ska trivas på jobbet och vi arbetar för att eliminera risker för olyckor. Det är självklart
att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom samverkan mellan anställda och partners.
Vi arbetar för att ha en arbetsmiljö som av alla uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

DET GÖR VI GENOM ATT:

 • Arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
  • Systematiskt följa upp och utreda risker, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Under 2018 kommer vi fortlöpande att registrera våra produkter hos Byggvarubedömningen. Saknas produkten du efterfrågar? Kontakta oss så ser vi till att registrera den.

 • Massivvägg betong EN 14992
 • RD-platta/balkong EN 13369