Sandwichväggar

En sandwichvägg består av består av en ytterskiva och en bärande innerskiva i betong med mellanliggande isolering.

Främsta användningsområdet är som ytterväggar. Insidan kan gjutas mot form vilket ger den en slät insida medan ytterskivan kan ytbearbetas för en estetisk fasad. Alternativt gjuts utsidan mot form och blir då slät medan insidan ytbearbetas.

Sandwichväggar isoleras normalt med cellpast, PIR eller mineralullsisolering. Väggarna kan levereras med ingjutna el dosor, ventilationsdon, rördragning samt hål för fönster och dörrar.

Våra sandwichväggar är certifierade enligt Nordcert.